فضایی برای هم‌افزایی جامعه خلاق خانه نوآوری

خانه خلاقیت و نوآوری رضوانشهر، یک محیط دوستانه و حمایتی برای کارآفرینان، مخترعان و افراد خلاق است که به دنبال تحقق ایده‌های جدید و نوآورانه خود هستند.

رویداد های
خانه خلاقیت

همکاری در خانه خلاقیت و نوآوری رضوانشهر به معنای ایجاد یک فضای کاری برای افراد مختلف با تخصص‌ها و ایده‌های متفاوت است. در این فضا، افراد می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند و از تخصص و تجربیات همدیگر بهره‌مند شوند. 

نحوه جذب و همکاری

پذیرشبرای همکاری با ما ابتدا شما می‌توانید با ارسال درخواست شتابدهی فرآیند پذیرش خود را آغاز کنید.

ارزیابیپس از ارسال درخواست مرکز نوآوری شهرداری رضوانشهر ایده شما را بررسی و ارزیابی می‌کند و اطلاع رسانی خواهد شد.<

پیش شتابدهیپیش از ارزیابی درصورتی که در پیش‌شتابدهی پذیرفته شده‌اید خدماتی از جمله : آموزش، منتورینگ، فضای کار اشتراکی و… در اختیارتان قرار می‌گیرد.<

شتابدهیپیش از ارزیابی درصورتی که در شتابدهی پذیرفته شده‌اید خدماتی از جمله : آموزش، منتورینگ، فضای کار اشتراکی و سرمایه‌نقدی در اختیارتان قرار می‌گیرد.<

سرمایه گذاریپس از دوره شتابدهی اگر ایده شما به مرحله تناسب محصول و بازار رسیده باشد به شبکه سرمایه‌گذاران خانه‌نوآوری متصل می‌شوید.<

جذب سرمایهو درنهایت پس از جذب سرمایه وارد مرحله رشد می‌شوید و می توانید همکاری خود را آغاز کنید.<

اجزای خانه نوآوری و خلاقیت

 
خانه نوآوری و خلاقیت شهر بهشت در حوزه‌های متنوعی مثل کارآفرینی، مشاوره کسب و کار، سرمایه‌گذاری، علمی و فناوری، فرهنگ و هنر و بازی و سرگرمی فعالیت دارد و هدف اصلی از تأسیس آن، توانمندسازی اقتصاد شهری بوده است.
 
 

دبیرخانه دائمی هنر محیطی

فضای کار اشتراکی

فضای کارگاهی

استودیو تولید محتوا

کارآفرینی و سرمایه گذاری

فضای برگذاری رویداد

حامیان خانه خلاقیت رضوانشهر