درباره خانه نوآوری و خلاقیت شهر بهشت

خانه نوآوری و خلاقیت شهر بهشت در حوزه‌های متنوعی مثل کارآفرینی، مشاوره کسب و کار، سرمایه‌گذاری، علمی و فناوری، فرهنگ و هنر و بازی و سرگرمی فعالیت دارد و هدف اصلی از تأسیس آن، توانمندسازی اقتصاد شهری بوده است.

ما را بیشتر بشناسید 

 
  • خانه نوآوری و خلاقیت شهر بهشت چیست؟

شهرداری رضوانشهر در آذر ماه 1401 توانست مجوز تأسیس خانه نوآوری و خلاقیت شهر بهشت را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ کند و تبدیل به اولین نهاد عمومی کشور شود که موفق به تأسیس یک مرکز نوآوری و کارآفرینی می‌شود. مراحل ساخت و تجهیز خانه نوآوری و خلاقیت شهر بهشت طی سه ماه انجام گرفت و در بهمن ماه 1401 افتتاح شد.

  • حوزه‌ی فعالیت خانه نوآوری و خلاقیت شهر بهشت چیست؟

خانه نوآوری و خلاقیت شهر بهشت در حوزه‌های متنوعی مثل کارآفرینی، مشاوره کسب و کار، سرمایه‌گذاری، علمی و فناوری، فرهنگ و هنر و بازی و سرگرمی فعالیت دارد و هدف اصلی از تأسیس آن، توانمندسازی اقتصاد شهری بوده است.