آکادمی خانه نوآوری رضوانشهر

امکانات خانه خلاقیت، یک محیط دوستانه و حمایتی برای کارآفرینان، مخترعان و افراد خلاق است که به دنبال تحقق ایده‌های جدید و نوآورانه خود هستند.

environmental
branding